E-JAZYKOVKA – MGR. EVA KALOUSOVÁ

Kurzy německého, anglického, francouzského a ruského jazyka. Výuka českého jazyka pro cizince. Pro jazykovou výuku používáme učebnice schválené MŠMT, které dovedou studenty postupně ke složení některé ze zkoušek šestistupňové škály SERR (Společný evropský referenční rámec). V našich hodinách užíváme komunikativní metodu (na rozdíl od „biflování“). Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky PET, FCE, ZD a ZMP. Příprava k maturitě AJ a NJ. Nabízíme překlady z anglického jazyka do českého jazyka a z českého jazyka do anglického jazyka (korekce rodilým mluvčím). Výuka probíhá v prostorách ZŠ Konečná 25.