PROFIRADON (Sídlo)

  • Radonový průzkum na pozemcích.
  • Měření radonu a gama záření ve stavbách.
  • Neúčtujeme DPH ani cestovné.
  • Máme zkušenosti v oboru; povolení k činnosti od SÚJB; 3 cenové relace; pro zákaznický přístup.