Elektromontáže Václav Vaidiš

Naše firma nabízí veškerou elektromontážní činnost, zejména se jedná o:
 • výstavbu, rekonstrukci a údržbu trafostanic 22 kV / 4 kV,
 • vzdušné vedení vysokého napětí – izolovaného i holého,
 • vzdušné vedení nízkého napětí – izolovaného i holého,
 • zemní kabelové rozvody nízkého a vysokého napětí,
 • výstavbu, rekonstrukci a údržbu veřejného osvětlení,
 • výchozí revizní zprávy a podání přihlášek na odběr elektrické energie.

Pronájem mechanizace:
 • plošina MP14 Rover 4×4,
 • plošina MP16 Avia, rok výroby 2005,
 • jeřáb AD080 V3S,
 • bagr Fermec 860 9 t,
 • bagr Hitachi 30U 3,5 t,
 • Avia kontejner, užitná hmotnost 5 t.