Elektromontáže Václav Vaidiš

Naše firma nabízí veškerou elektromontážní činnost, zejména se jedná o:
  • výstavbu, rekonstrukci a údržbu trafostanic 22 kV / 4 kV,
  • vzdušné vedení vysokého napětí – izolovaného i holého,
  • vzdušné vedení nízkého napětí – izolovaného i holého,
  • zemní ...