AB Metal Recycling, s.r.o.

  • Výkup a ekologické zpracování kovových odpadů.
  • Ekologická likvidace autovraků.
  • Demolice a provádění staveb – jedná se především o betonové, železobetonové a zděné stavby v jakémkoli rozsahu včetně veškerých zemních prací.
  • Likvidace technologický ...