Vítkova hora, s.r.o. - Hotel Vítkova hora

Karlovy Vary-Olšová Vrata 59, Karlovy Vary